Schema (preliminärt) för IT02 Värnamo-Anderstorp
08.30 - 12.00   Ämne Kap Sid 13.00 - 16.30   Vecka
Måndag 05-jan               2
Tisdag 06-jan              
Onsdag 07-jan Anderstorp Alla Introduktion Serverteknik Unix/Linux (Plats Anderstorp)     Anderstorp Alla
Torsdag 08-jan Värnamo Grupp Lektion 1     Anderstorp Grupp
Fredag 09-jan Anderstorp Grupp Lektion 2     Värnamo Grupp
Måndag 12-jan               3
Tisdag 13-jan              
Onsdag 14-jan Värnamo Grupp Lektion 3     Anderstorp Grupp
Torsdag 15-jan Anderstorp Grupp Lektion 4     Värnamo Grupp
Fredag 16-jan Värnamo Grupp Lektion 5     Anderstorp Grupp
Måndag 19-jan               4
Tisdag 20-jan Värnamo Grupp Lektion 6     Anderstorp Grupp
Onsdag 21-jan Värnamo Alla Repetition     Värnamo Alla
Torsdag 22-jan            
Fredag 23-jan And/Vmo Grupp Tentamen     And/Vmo Grupp
Kursmoment
Introduktion ungk1.pdf Sidorna 1-25, Unix OS, Unix historik, dialekter, standarder, terminalen, uppbyggnad, shell, manualsidor
Lektion 1 ungk1.pdf Sidorna 26-50 grundläggande kommandon, filsystemet, filer & filtyper, rättighetssystemet
Lektion 2 ungk1.pdf Sidorna 51-63 sökverktyg, filverktyg, skrivaren, filmanipulering
Lektion 3 X ungk1.pdf Sidorna 64-80 unix kommandon, filter, kommunikationsverktyg, länkar, radera, omdirigering & metatecken
Lektion 4 ungk1.pdf Sidorna 81-99 processer, jobb, backup, vi
Lektion 5 Y ungk1.pdf Sidorna 100-112 shellscript, inloggningsfiler, miljövariabler, körlägen, systemstopp/start, bootsekvens
Lektion 6 Z ungk1.pdf Sidorna 113-114 X-Windows, servertjänster start/stopp: samba, apache, dhcp, openoffice.
Repetition
Speciella föreläsningar
X=Unix installation
Y=Kernel konfiguration och kompilering
Z=Installation av applikationer från binärer och källkod
Till varje kapitel finns ett antal övningsuppgifter.
Introduktion -
1 Uppgift 1-22.
2 Uppgift 23-44
3 Uppgift 45-63
4 Uppgift 64-80
5 Uppgift 81-85
6 Uppgift 86-89
Repetition Uppgifterna i dokumentet UG_Ovningar.pdf