systemet fungerar.

De .ini filer som har liknande namn som de applikationsprogram du kör

är ofta inställningar för just dessa program.

Vad händer om du försöker starta ett windows program under DOS miljö ?

Detta beror på att Windows använder sig av något som heter protected mode.

Protected mode betyder att CPU-n kopplar in ett antal utökade instruktioner

som medför snabbare och större program(32-bitar).

Vi skall senare i veckan försöka oss på en installation av ett par program

för windows.

Ett litet trevligt program som heter WinClean gör denna backup automatiskt,

programmet tillhör inte windows som standard utan är en sk. PD-produkt som

finns på våran BBS.

Andra filer som är viktiga för Windows applikationer är :

.hlp hjälpfiler för windows,

.bmp bitmap (bilder),

.com körbara program (win.com startar windows från dos !),

.dll mycket speciella filer som gör att olika program kan ha kontakt med

varandra och i viss mån dela vissa programbitar. Tex klipp och klistra.,

.exe vanliga körbara program,

.grp information om hur programgrupperna ser ut,

.ico ikoner (de du klickar på när du väljer program),

.pif speciella datafiler som talar om hur tjorviga dos program skall köras

under windows, skapade med pif editorn.

I katalogen SYSTEM under windows katalogen finner du ytterligare filer

som är av stor vikt för windows. Här brukar .dll filerna finnas samt

en massa filer som heter .drv. Dessa .drv filer är Driv filer för windows

program. Dessutom lagras alla fonter och typsnitt här.

Normalt sett brukar alla program som tillhör windows läggas direkt under

windows katalogen. En liten intressant katalog som heter temp innehåller

en massa skräpfiler som windows skapar när den gör speciella operationer.

De här filerna bör man ta bort med jämmna mellanrum men INTE när man kör

windows, något program kan ju använda dem då.

En annan sån här fil ligger dold på c:\ denna är till för att simulera

ram-minne när detta inte räcker till. Datorer med lite minne använder denna

mycket flitigt, speciellt de datorerna i sal 203. Det virtuella minnets

storlek ställer du in på 386 avancerat. Man kan välja mellan permanent och

temporär. Filer av denna typ brukar kallas swapfiler.

 

 


Tillbaka till meny