Först måste du markera ett område på följande sätt:

Tryck på Skift tangenten och håll den nedtryckt.

Förflytta dig med piltangenterna, det område som färgas

sägs vara markerat.

Efter detta kan följande kommandon användas.

Alt & R för dig hit.

Funktion Kortkommando

Klipp ut Skift+Del >Tryck på Skift samtidigt som du trycker på DEL

Kopiera Ctrl+Ins

Klistra in Skift+Ins

Radera Del

Sök.

Diverse sök & ersättningsfunktioner.

Funktion Kortkommando

Sök... >Leta upp en viss textmassa.

Upprepa sökning F3 >Upprepa ovanstående.

Ersätt... >Leta upp textmassa och ersätt med ny textmassa.

Alternativ.

Här kan du ställa in hur just din texteditor skall se ut, färger m.m

Nu skall du prova dessa olika funktioner.

Vi börjar med att ändra inställningarnamed Alternativ.

Välj ut en bakgrundsfärg och en förgrundsfärg som du tycker passar.

Detta gör du med alternativ/skärm (Alt v s).

Du stod väl i dosfönstret med EDIT när du försökte ?

Om ej försök igen.

Prova att öppna ett gammalt newsletter i våran gemensamma användare.

Prova att markera ett område och radera detta markerade område.

Flytta dig till en annan plats i textfilen och klistra in den igen.

Använd sökfunktionen och sök upp någon bokstav.

Använd Ersättningsfunktionen och ersätt tex å med a.

Detta Newsletter blev litet kort beroende på en konference här i

förmiddags. Haf överseende.

Mera kommer i nästa NewsLetter !

Frågor och svar addresseras till användare STEEN och skickas med PMAIL

eller dyligt.

OBS !

Om du har modem kan du även hämta dessa NewsLetter via KBBS Kiruna BBS

0980-70463 öppen mellan 17:30-07:30. Det går även bra att skriva brev &


Tillbaka till meny