DataKunskap NewsLetter 8


Kort om EDIT.

Edit är en liten trevlig texteditorn som består av QBASIC & EDIT.COM.

Dessa två program bildar den lilla editorn.

Editorn är mycket bra att använda till att skriva in "råtext" som man sedan

kan importera i en mera avancerad ordbehandlare för sättning m.m

Editorn startas med kommandot EDIT <enter>.

Editorn kan köras inne ifrån Windows om man så önskar. Vilket ni redan gjort.

Anledningen till att man brukar skriva råtexten i en enklare editor först

är att denna är mycket snabbare än ordbehandlaren i många avseenden, sedan

brukar det inte vara hjärnan bakom texten som väljer ut fonter och typsnitt,

ty det existerar etiska regler för dessa.

Man kan se allt möjligt elände i moderna tidningar som är startade av lite

datorkunnigt folk. För normaltext bör man använda TIMES NEW ROMAN för texten

i fråga. Men beroende på inslag kan det variera. Det finns hyllmeter med

etiska regler för sättning av text och bilder.

Denna texteditor har ett antal väldigt praktiska funktioner.

I DOS styr man det mesta med MUSPEKAREN medan i windows styr man man

snabbtangenter. Snabbtangenter kan med fördel användas i DOS också.

Snabbtangenterna (kortkommandon) "nås" genom att man trycker på Alt tangenten först.

Då lyser de aktiva snabbtangentera upp med vitt på listen överst i

"fönstret".

Starta edit och prova !

Det finns flera alternativ nu. Man kan trycka på någon av de bokstäver som

är aktiva eller förflytta sig med piltangenterna, allt efter smak.

Jag brukar välja bokstäverna för det är snabbast.

Med Esc -tangenten kan man alltid avbryta pågående manöver, detta brukar

(gälla nästan alla andra program också.)

Med F1 -tangenten erhålls hjälp.

 

Kopiera ut något ur detta newsletter och klistra in i den nyss öppnade

EDIT. (du kommer väl ihåg hur man gjorde, newsletter7)

Vi studerar Arkiv Redigera Sök Alternativ !

Arkiv.

Nytt >Starta med ett nytt textprojekt.

öppna... >öppna en textfil.

Spara >Spara ner en textfil.

Spara som... >Spara ner textfil med nytt namn.

Skriv ut... >Skriv ut på skrivare.

Avsluta >Vad tror du ?

Under arkiv finns alltså allt som rör filhantering.

Redigera.


Tillbaka till meny