markera ett område i det aktiva fönstret. Du ser en blinkande fyrkant

uppe i vänstra hörnet. Med muspekaren väljer du nu ut det rektangulära

området som du vill kopiera. Aktivera markeringen genom att trycka på

vänstra musknappen, håll knappen inne och förflytta muspekaren.

Området som du markerar färgas nu. Du kan avbryta proceduren om du ångrar

dig genom att trycka på Esc eller högra musknappen. När du är klar

med markeringen så trycker du på Enter tangenten.

Nu är allt klart för kopiering till ett annat aktivt fönster.

OBS ! Det genereras alltid en vagnretur (Enter) efter blocket.

Välj ett annat aktivt dosfönster med tex. edit uppstartat eller Write.

Write är litet bättre eftersom detta program klarar av större texter

men har dock sina kraftiga begränsningar.

Starta Write genom att klicka på dess ikon två gånger med muspekaren.

Välj Redigera och Klistra in. Nu klistrades, det du för en stund sedan

markerades, in. Duktig gosse/flicka om du lyckas med det första gången.

Klistra in även i det öppna dosfönstret. Men starta först EDIT !

Gick det ?

Om ej försök igen.

När du lärt dig att hantera detta kan du på ett mycket smidigt sätt

arbeta med både Windows och Dos inne ifrån Windows.

Det går nämligen alldeles utmärkt att kopiera DOS kommandon inne ifrån

ett av mina NewsLetters och klistra in dem direkt i ett DOS-fönster.

Då körs kommandot direkt utan att du behöver skriva av.

Men en varning skall utfärdas, jag kan skriva fel ibland.

Ett litet ritprogram kallat Paintbrush finns i samma programgrupp som

Write.

Starta upp Paintbrush !

Rita en liten dator eller något annan trevligt konstverk !

Välj därefter saxen till höger och markera ut det område som omger ditt

konstverk. Välj redigera och kopiera.

Gå över till Write! (Tryck på Alt & "tabba" dig fram tills ikonen för

Write visas och släpp Alt tangenten. Nu skall Write startas. Om ej

har något blivit FEL !

Välj Redigera även här och tryck på Klistra in. Vips!

Ditt konstverk ploppade upp under den text som du för ett tag sedan

klistrade dit.

Gör ett par försök !

Skriv även ut på lasern och granska. En annan dag skall vi köra Scannern

och utföra litet mera komplicerade operationer.

Ett annan ganska nyttigt program som finns i samma programgrupp som

Write är Filhanteraren. Starta upp denna och kika. Var mycket försiktigt

med vad du gör.

Stoppa in en av dina disketter i driven.

Tryck på knappen märkt med a, en liten figur på knappen som skall likna en

diskettstation finns till vänster om detta a.

Nu visas innehållet på din diskett.

Tryck på figuren för enhet h. Genom att trycka på de små mapparna

kan man se vad som finns i de olika katalogerna(=mapparna).

Välj Nytt fönster på menylisten. Välj enhet a.

Nu skall du kunna se både enhet a och enhet h.

Det går att kopiera hela kataloger och tom. trädstrukturer.


Tillbaka till meny