DataKunskap NewsLetter 6


Tillägg om PMAIL.

Efter det att man läst brev är det möjligt att eXportera brevet i fråga till en fil, så

att man slipper få upp det gamla lästa brevet om och om igen. Du har då sparat

undan brevet i en textfil som du kan hämta in med tex. EDIT vid senare tillfälle.

Om användare FIDO.

Som många på skolan redan noterat finns det en användare vid namn FIDO, just det

hundens namn. Denna vovve är igentligen resterna av ett specialarbete som några elever

gjort. FIDO är våran anslutning till det världsomspännande datornätverket vid namn FIDO.

Man kan här skriva och ta emot personliga brev samt deltaga i mötesgrupper av alla

slag.

Vi skall nu göra en liten kort visit i FIDO, tyvärr kan du inte ha igång Windows samtidigt

ännu. Alla operationer skall ske från DOS.

För att starta detta nätverk skriver du FIDO när frågan kommer om vilken användare som

skall logga in. Ange INGET password (Användaren fido har inget "password").

Från DOS skriver du helt kort:

LOGIN fido <enter>

Efter detta startas ett program som man brukar kalla för BBS-program.

BBS står för Bulletin Board System. Ett BBS-program är en typ av

datorbas som man kan ansluta sig till om man har ett modem eller som här

via nätverket på skolan (LAN). Denna BBS heter KBBS (Kiruna BBS).

Nu frågas efter vem du är, har du aldrig varit uppkopplad innan så måste du svara på

en massa frågor om dig själv.

De flesta frågorna är självförklarande utom en, datorn frågar efter ditt AKA.

Med AKA menas AlsoKnownAs- på Svenska ditt smeknamn/öknamn.

Efter detta är gjort är man uppkopplad. Men man har ännu inga rättigheter på

nätverket, du kan bara skicka brev lokalt på skolan.

Jag hjälper er att få rättigheter så att ni kan läsa och skriva brev.

Observera att vissa mötesgrupper går ut över HELA världen, om man skriver något

kränkande i någon av dessa areor kan man åka på dryga böter och stämmningar.

Det gäller givetvis att hålla en viss etik även i andra mötesgrupper.

Man kommer till dessa mötesgrupper genom att man skriver P som i Port-areor och

därefter väljer A som i Areabyte. Ett frågotecken medför att alla mötesgrupper

visas för dig. Du kan gå till en viss mötesgrupp genom att trycka in dess första

siffror och bokstäver.

Exempel)

10.NET <enter> Detta för dig till personliga brev som är ställda till en viss

person i världen.

En kort beskrivning finns med varje mötesgrupp.

Kommer du inte dit har du inte erhållit några rättigheter till denna area ännu.

Om du finner att du vill bli en mera permanent användare som vill kunna skriva

inlägg i mötesgrupper så skall du skriva ett brev till SYSOP eller tala direkt med

mig (Peter St‚en) för att på så sätt erhålla en "POINT" - adress.

På så sätt administreras posten i systemet på ett smidigt sätt. Det är Kiruna Kommun

som betalar telefonräkningarna för detta nätverk. Det är därför ni som vill skriva

måste ha en adress av mig på nätet.

Vid skrivande tillfälle har vi ännu inte startat upp systemet till fullo, utan det är igång

på prov. Det är för övrigt Kirunas enda datorklubb "HANSA-HACKERS" som administrerar


Tillbaka till meny