PKZIP är en av de vanligaste packnings/ uppackings programmen.

Men LHA och ARJ är snarlika program. Dock skiljer sig switcharna avsevärt

åt i vissa fall.

LHA A <fil med komprimerad data> <filer som skall komprimeras>

ARJ A -,,-

DOS uppgift 12)

Komprimera hela din hemkatalog till en fil på enhet C:

Dela upp denna i några småfiler med splitz !

Tag bort den komprimerade filen på C:

Sätt samman filen igen med JOINZ.

Kolla vad som finns i den packade filen med PKUNZIP -V !

Vi skall kika lite mera på packningsfiler inom sinom tid.

Kontrollering av enheters status.


Att kontrollera hur mycket utrymme som finns kvar på en enhet samt

om något är skadat på denna är en viktig del av datavardagen.

CHKDSK <enhet> ger information om utnyttjandet av aktuell enhet.

En switch kan läggas till för att reparera skador (om det ens går).

CHKVOL är motsvarigheten men för NOVELL-nätverksenheter.

DOS uppgift 13)

Kolla enhet C:

Hur mycket ledigt utrymme finns, är det några skador.

Vilken lagringskapacitet har enheten.

Kolla även nätverksenheter.

Mera kommer i nästa NewsLetter !

Frågor och svar addresseras till användare STEEN och skickas med PMAIL

eller dyligt.

OBS !

Om du har modem kan du även hämta dessa NewsLetter via KBBS Kiruna BBS

0980-70463 öppen mellan 17:30-07:30. Det går även bra att skriva brev &

skicka filer till mig via denna bas.

Första gången måste du dock registrera dig där.

MVH Peter St‚en !

 


Tillbaka till meny