speciellt lämpade komprimeringsmetoder för detta.

Bilder är också mycket tacksamma att komprimera GIF-bilder är redan

komprimerade så det går inte så bra med dessa, samma gäller JPEG.

EXE-filer (körbara program) brukar inte heller gå att komprimera så

bra. Detta beror på att de ofta är väldigt omväxlande i sin struktur.

Samma gäller för binärfiler.

Men en komprimeringsgrad på 2 brukar nästan alltid erhållas på okomprimerat

material.

Packningsprogram.


LHA, LHX, PKZIP/PKUNZIP, ARJ, ARC, PKPAK/PKUNPAK, ZOO, ARK, SQZ ...

Žr några exempel på program som kan packa.

Med diverse switchar kan man utföra olika manövrer med dessa.

Filer med dessa efternamn är packade med...

.ZIP Packat med ZIP

.LZH /.LHA Packat med LHA eller LHarc

.ARJ Packat med ARJ

.ARK Packat med PKPAK eller ARC

.ZOO Packat med ZOO

.SQZ Packat med SQZ Squeze

.LHX Packat med LHX

Vi studerar .ZIP formatet.

PKZIP/PKUNZIP är två program som kan utföra ypperligt avancerade

komprimeringar.

För att bara packa en fil kan man skriva:

PKZIP -A KALLE KALLE.TXT

Detta gör att kalle.txt komprimeras och en komprimerad fil kallad

KALLE.ZIP skapas.

PKZIP <switchar> <enhet/sökvägar><komprimerad fil> <enhet/sökvägar><fil som skall komprimeras>

Några switchar:

-P Sökvägar (trädet) skall med i den komprimerade strukturen.

-R Rekursiv insamling av filer till trädet.

-A Starta arkivering (nytt arkiv)

PKZIP -A -R -P H:\ELEV\KALLE\NIZZE C:\SNURRE\*.*

Nu komprimeras allt som finns i katalogen SNURRE på enhet C:, även

trädstruktur bevaras med filer och allt. Den komprimerade strukturen

lagras ner på enhet H: i filen NIZZE.

Om man vill komprimera till disketter kan man lägga till switchen

-&V så erhålls automatisk SPLITZ.

Upppacking är mycket enklare än packning med detta kommando.

PKUNZIP <filnamn> - packar upp datastrukturn som finns i <filnamn> men till

den katalog som man står i och finns det en trädstruktur så hamnar allt i

en enda katalog i alla fall.

Vill man packa upp en komplett trädstruktur så lägger man till switchen

-D (Directorys/kataloger). PKUNZIP -D <filnamn>.

Observera att man kan erhålla en riktig oordning vid ovarsam uppackning.

Det kan vara en god ide att kontrollera vad som finns i den packade filen

genom att skriva PKUNZIP -V <filnamn>. Då ser man vad som finns inne i

den packade filen.

För en komplett beskrivning finns omfattande manualer.

Kolla vilka packingsprogram som finns genom att skriva deras namn


Tillbaka till meny