DataKunskap NewsLetter 5


Ytterligare om PC-DOS


Vi återkommer till bootdisketter & disketthantering när vi erhållit

disketter !

Avancerad filhantering.


Det finns situationer då man har någon datafil som är så pass stor att man

behöver dela den i ett antal mindre delar. Till exempel då man skall överföra

ett program till disketter.

Dessa program är INTE standard PC-DOS, men brukar förekomma i proffsigare

OS-miljöer.

SPLITZ - Delar upp en programfil i småfiler.

JOINZ - Sätter samman dessa igen.

Exempel)

Ett program har storleken 14Mbyte !

Det går INTE in på en 1.44Mb diskett !

Vi använder SPLITS.

SPLITZ <program som vi vill dela upp> <namn uppdelade programfiler> <storlek>

SPLITZ kalle.exe ka 1440000

Delar upp kalle.exe i småfiler om 1440000 bytes vardera, alla småfilerna

erhåller namn ka.001, ka.002 osv.

För att sätta ihop programmet igen så använder vi JOINZ !

JOINZ <namn på delad fil som vi vill sätta ihop>

JOINZ ka

Nu skapas kalle.exe igen.

DOS uppgift 11)

Leta upp något lämpligt "offer" (en stor fil) på c:

Kopiera över denna till temp katalog på c:.

Dela upp denna i lämpliga bitar och sätt sedan samman denna igen.

Packning och komprimering av program.


SPLITZ & JOINZ är en del i den grupp av program som man använder när man

skall förflytta programfiler/datafiler mellan olika medier.

En annan metod är att komprimera filerna.

När program/datafiler lagras i datorn så är de inte optimalt lagrade

på något sätt. Man kan med hjälp av avancerade datastrukturer effektivisera

lagringen. Om tex en textfil innehåller många A-n så kan man lagra ner

hur många A-n och var de skall vara placerade i filen och har på så sätt

erhållit en sorts komprimering. ˇven kallad Linjär komprimering.

Ett av de senaste sätten kallas fraktalkomprimering, dessa utgår ifrån

talserier med imaginära tal där man kan finna bitar av strukturen i den

lagrade filen (okomprimerade) och på så sätt bara behöver lagra ner en

hundradel av ursprungsmaterialet.

Nåja, denna kurs är inte avsedd att lära ut komprimeringsmetoder utan

bara lära ut hur och när man kan använda dessa.

Textfiler går nästan alltid mycket bra att komprimera, man har funnit


Tillbaka till meny