Du kommer säkert att råka ut för detta i din karriär.

Såhär ligger det till !

1.2Mbytes stationer har mycket smalare läs och skrivhuvuden för att man skall få plats

med mera spår på disketten rent fysiskt.

Dessutom så skiljer sig magnetiseringsgraden åt mellan gamla och nya stationer, beroende

på att lagringsmedierna var sämre förr.

En 1.2 Mbytes enhet kan skriva till en underliggande lagringskapacitet förutsatt att

disketten är formaterad på denna också. Men detta kräver en litet finare 1.2Mbytes

station som kan röra huvudet litet i sidled samt ändra magetiseringsströmmen.

Annars är spårets bredd och magnetiseringsgrad för liten för den äldre stationen.

Om man försöker skriva till en äldre station med en nyare så går inte detta om disketten

är formatterad på den äldre.

Ganska rörigt eller hur ?

Hoppas att du slipper detta.

Andra plattformar såsom MAC / AMIGA & SPARC kan i regel skriva och läsa disketter

till PC-plattformen. Men PC-n brukar INTE klara av att skriva på deras format.

Formattering av disketter och enheter.

________________________________________________________

Nu kommer en ganska viktig del i datorkursen. Om du känner dig osäker på

det gamla vi försökt lära oss hitintills så kan du nu återvända och repetera detta

innan du fortsätter här.

Vi skall lära oss hur man sätter upp ett system eller räddar ett som har krashat.

För att datorn överhuvutaget skall starta krävs att den har en "BOOTBAR" enhet.

Denna enhet brukar vara en diskettstation eller en hårddisk. I andra system så ligger

BOOTEN i ett icke flyktigt minne(EPROM/EEPROM eller PROM).

För att få igång en PC-plattform behövs i regel startdisketter.

Vi skall försöka bygga upp en sådan startdiskett i detta avsnitt.

(Du behöver alltså en 3.5" diskett)

Vi studerar först enhet C:

Gå till roten på enhet C:

Skriv->

DIR /AH > allfiles.lst

ATTRIB > flags.lst

Hämta in allfiles.lst med EDIT allfiles.lst !

Du kan nu hitta ett par mycket viktiga filer för systemet.

IO.SYS - Grundläggande In Ut funktioner.

MSDOS.SYS - MSDOS bootsystem.

COMMAND.COM - Kommandotolken (kärnan)

CONFIG.SYS - Inställning av DOS-miljön och drivrutiner.

AUTOEXEC.BAT - Laddning av program som skall köras & dyl.

De tre första är absolut nödvändiga för att systemet skall fungera överhuvud taget.

De två sista är "frivilliga! men behövs för att erhålla tex. svenska tecken, kunna köra

windows m.m.

 


Tillbaka till meny