DOS uppgift 11)

Gå till din hemkatalog !

Skapa en katalog som du kallar PSOURCE och hoppa dit.

Skapa en fil som heter TESTA.PAS med EDIT.->

EDIT TESTA.PAS <enter>

Mata därefter in följande text inne i texteditorn:

PROGRAM TESTA.PAS;

USES CRT;

BEGIN

CLRSCR;

WRITELN('TESTA');

END.

Spara därefter undan detta program(textfil) och gå ur texteditorn.

Förflytta dig till din rotkatalog.

öppna en ny fil med EDIT !

EDIT TESTA.PAS <enter>

Skriv in samma text som du matade in ovan men lägg till WRITELN('MIG');

på raden ovanför END.

Spara och gå ur EDIT !

Nu har vi två källkoder för PASCAL, den ena filen är något nyare än den andra.

Kolla detta med DIR och TYPE ! innan du fortsätter.

Skriv->

CD SOURCE <enter>

REPLACE h:..\*.* h: /u <enter>

Nu skall en uppdatering ske av den gamla filen.

Litet om disketter med FAT systemet.

________________________________________________________

Nästan alla dynamiska lagringsmedier som är löstagbara lagrar informationen

magnetiskt. Nedan följer några sådana lagringsmedier (vanliga disketter).

Storlek Utrymme Beteckning Notis

5.25" - 160 Kbyte SSDD SingleSided-DoubleDensity

5.25" - 180 Kbyte SSDD

5.25" - 320 Kbyte DSDD DoubleSided-DoubleDensity

5.25" - 360 Kbyte DSDD

5.25" - 1.2 Mbyte DSQD DoubleSided-QuadDensity

3.5" - 720 Kbyte DSDD

3.5" - 1.44 Mbyte DSQD

3.5" - 2.88 Mbyte DSHD DoubleSided-HighDensity

Gemensamt för just dessa är att de är magnetiskt styrda och informationen lagras

också magnetiskt. Detta medför att de inte kan lagra så enormt mycket mera data

som motsvarande optiskt styrda lagringsmedier.

Generella förutsättningar för överföring(interchange) av information mha. disketter

är att de inblandade plattformarnas enheter stöder samma format.

Man tyvärr gör de inte detta.

Problemet uppträder främst vid användandet av 5.25" disketter.

En 1.2 Mbytes station kan som regel läsa alla underliggande format men den kan INTE

alltid skriva till en enhet med lägre lagringskapacitet.


Tillbaka till meny