Man kan även låta XCOPY skapa en katalog vari man lägger hela trädstrukturen

från källenheten.

XCOPY H: C:\JUNK /E /S /V <enter>

När man programmerar kan det ibland vara bra att kunna uppdatera en katalog

med de senaste versionerna av källkoden och dyl.

Då kan man använda REPLACE.

Exempel)

Låta filen BREV i enhet C ersätta filen BREV i enhet A:

REPLACE C:BREV A:

Jokertecknen (wildcards) * och ? kan användas i filnamnen.

Om du vill att EXE-filerna i A-enheten ska ersätta motsvarande filer i C-enheten

skriver du

REPLACE A:*.EXE C:

Kopiera alla filer i den aktuella katalogen i enhet C till A-enheten men behålla

dem som redan finns i enhet A:

REPLACE C:*.* A: /A

Ersätta alla filer med namnet RAPPORT i alla kataloger i enhet C med kopior av

en fil med samma namn i den

aktuella katalogen i enhet A:

REPLACE A:RAPPORT C:\ /S

Ersätta filerna i rotkatalogen i enhet A med motsvarande filer i rotkatalogen i

enhet C och bekräfta varje

utbyte:

REPLACE C:\*.* A:\ /P

Ersätta alla filer i C-enheten, inklusive skrivskyddade, med motsvarande filer

i A-enheten:

REPLACE A:*.* C: /R

Ersätta filen BREV i enhet A med motsvarande fil i enhet C men inte börja förrän

disketten är på plats:

REPLACE C:BREV A: /W

Den nya filen BREV.REK i A-enheten ska ersätta alla äldre filer med samma namn

i C-enheten:

REPLACE A:BREV.REK C:\ /U /S

Lägga till filen RAPPORT.TXT i katalogen STATUS i enhet D endast under

förutsättning att filsystemet i D-enheten kan hantera tilläggsattributen:

REPLACE RAPPORT.TXT D:\STATUS /F


Tillbaka till meny