DataKunskap NewsLetter 4


Ytterligare om PC-DOS


Det finns faktiskt ett sätt att se dolda kataloger, man skriver helt enkelt DIR, .

Alltså DIR följt av ett kommatecken. Jag vet inte om funktionen finns i PC-DOS

versioner äldre än 6.0. Men prova genom att dölja ett par kataloger.

Det finns situationer då man har en hel hög kataloger och filer (hela trädstrukturer)

som man önskar kopiera. Kommandot XCOPY är ett sådant kommando som möjliggör

kopiering av trädstrukturer.

XCOPY <källenhet> <destinationsenhet> <switchar>

Källenheten är den enhet som man vill kopiera från.

Destinationsenheten är den enhet som man vill kopiera till.

Man måste "stå" i rätt katalog på båda enheter för att kopieringen skall lyckas.

Hela den trädstruktur som finns "ovanför" där man står i källenheten kommer att

kopieras till destinationsenheten. Det är alltså mycket viktigt att man kollar detta

innan man drar igång.

Switchar är speciella inställningar för hur proceduren skall gå till i detalj.

Syntax: XCOPY källa [mål] [/A | /M] [/D:åå-mm-dd]

[/P] [/S /E]] [/V] [/F]

källa Filerna som ska kopieras

mål Kopiornas namn och placering

/A Kopierar filer med arkivflagga, men tar inte bort

arkivflaggan i källfilen

/M Kopierar filer med arkivflagga och tar bort

arkivflaggan i källfilen

/D:åå-mm-dd Kopierar filer som är ändrade efter det angivna

datumet

/P Kräver bekräftelse på att respektive fil ska kopieras

/S Kopierar kataloger och underkataloger som inte är

tomma

/E Kopierar underkataloger, även om de är tomma

/V Beräknar kontrollsumma i samband med kopieringen

/F Avbryter kopieringen om filerna innehåller

tilläggsattribut som inte kan kopieras

DOS uppgift 10)

Skapa en katalog på enhet C: som kallas TEMP, om du inte redan

har en sådan katalog. Förflytta dig till C: och hoppa in i denna katalog.

Gå till din egen katalog på H:

(Se till att du verkligen står i din katalog på H:)

Skriv->

XCOPY H: C: /E /S /V <enter>

Vad sker nu ?

Städa upp på C: (dvs. tag bort temp och alla dess underkataloger)

Det finns ett kommando som kallas DELTREE, från och med

PC-DOS version 6.0. I Versioner under denna får man slita ont blod.

Det går nämligen inte att ta bort en katalog så länge som det finns

filer eller kataloger i denna.

 


Tillbaka till meny