Den något underliga kommandoraden->

dir /s | find "logon" | more

Gör följande:

Dir /s söker igenom enheten sekvensiellt (visar allt innehåll på aktuell enhet)

| -pipe låter utdatan gå igenom filtret find "logon" som i sin tur går igenom filtret

more.

Hängde du med ?

DOS uppgift 9)

Först och främst skriv: doskey <enter>

Prova ovanstående filter !

Men skapa först FILES.LST genom att skriva:

e:

cd \

dir /s > EFILES.LST

Nu har du en ganska stor fillista över allt som du har tillgång till på enhet e:

Om du vill kan du göra sammalunda med enhet (C:, F:).

dir /s | find "logon" | more

find "mail" < EFILES.LST

find "mail" < EFILES.LST > funna.txt

Mera kommer i nästa NewsLetter !

Frågor och svar addresseras till användare STEEN och skickas med PMAIL

eller dyligt.

OBS !

Om du har modem kan du även hämta dessa NewsLetter via KBBS Kiruna BBS

0980-70463 öppen mellan 17:30-07:30. Det går även bra att skriva brev &

skicka filer till mig via denna bas.

Första gången måste du dock registrera dig där.

MVH Peter St‚en !


Tillbaka till meny