Med MODE kan man undersöka och ställa in sina paralellportar på PC-n.

PC-DOS kan hantera åtmitstonde två paralellportar: LPT1: samt LPT2:

Men det beror ju på vilken hårdvara man har.

Dos uppgift 7)

Vilken inställning har LPT1: ?

Två andra enheter/portar är CON och AUX .

AUX är bandstationens port och är numera borttagen.

CON är tangentbordet Console.

Denna enhet går att dirigera am med ">" samt via doskommandon.

ECHO Hejsan > COM2: Skickar Hejsan till serieport 2.

ECHO Tjabba > LPT1: -,,- Tjabba -,,-

COPY CON Tangent.TXT

Kopierar alla tangenttryckningar(från tangentbordet) till filen Tangent.TXT

Man avslutar inmatningen med CTRL Z eller CTRL C.

Detta kan vara bra om man saknar texteditor i något läge.

 

Omdirigering av utdata från PC-DOS kommandon.

________________________________________________________

DIR > dirlist.txt

Dirigerar all utdata från "dir" till dirlist.txt

DIR >> dirlist.txt

Lägger till utdata från "dir" till slutet av dirlist.txt.

Som vistats innan kan man dirigera om data till vilken port som man så önskar.

Observera att det inte går att dirigera om all utdata.

En lite vansinnig omdirigering torde vara följande->

sort < lista.txt

lista.txt sorteras nu i alfabetisk ordning och skrivs ut på bildskärmen.

DOS uppgift 8)

Skriv DIR /S > FILES.LST <enter>

Vad gör denna kommandorad ?

Skriv sort < FILES.LST <enter>

Vad sker ? Tar det lång tid kan du trycka på Ctrl C så avbryts körningen.

Filter och wildcards

________________________________________________________

more - Gör pause efter en bildskärm och väntar på tangettryckning.

find - Letar upp utvald sträng i vald datafil.

sort - Sorterar data i alfabetisk ordning.

Exempel)

find "mail" < FILES.LST

Find letar efter strängen mail i datafilen FILES.LST

Man kan tjorva till det ordentligt om man så vill.

Vi kan dirigera om utdatan från find till en fil också om vi vill.

find "mail" < FILES.LST > funna.txt

I filen funna.txt finns nu all utdata från sökningen.

Man kan då bekvämt ta in denna fil och kika på den i valfri texteditor.

Men om man så vill kan man ju alltid dirigera om till tex. en printer via LPT1:.


Tillbaka till meny