Litet om PC-plattformens yttre in/ut enheter.

________________________________________________________

För att kommunicera med omvärlden har man nödgats att utrusta plattformarna med

varierande "portar". Med port menas en anordning som möjliggör in eller utmatning av

data/information.

De vanligaste portarna är Serieportar och Parallelportar.

Serieportar skickar och tar emot information "seriellt" dvs. en liten bit åt gången,

en etta eller en nolla åt gången. Man behöver således inte så mycket ledningsmaterial.

Ej heller kan så mycke gå fel då det ju är ett begränsat antal ledningar (tre stycken)

De tre ledningarna är Jord, Sänd-data samt Tag emot-data.

TxD ---->---- Sänd data

RxD ----<---- Tag emot data

GND --------- Referensjord

Flera ledningar kan förekomma men de återkommer vi till senare. För att tretrådskommunikation skall fungera användes sk. Xon Xoff mjukvarukontroll för att

styra bitöverföringen.

Med PC-DOS kommandot MODE kan man ställa in seriell kommunikation.

En standard PC-plattform med PC-DOS kan utan krångel administrera upp till

fyra olika serieportar.

Dessa kalla COM1:, COM2:, COM3: samt COM4:.

Hårdvarubegränsningar gör att de har varierande prestanda i överföringen.

Mellan 300 till 115200 bitar / sekund brukar vara standard. Riktigt gamla PC-plattformar

brukar inte klara av mer än 9600 bit/sek medan hyfsade AT burkar brukar klara av

upp till 19200. En 486:a på 33MHz brukar klara av 38400 bit/sek med standardportar.

Man brukar tala om hur många bitar överföringen har samt paritet och försök.

Antalet bitar kan vara 7 eller 8, pariteten (säkerhetskontroll) ingen N eller Jämn/Udda.

Sedan kan man tillföra en extra funktion försök R, hur många gånger datorn skall

omsända datan om fel uppstår. Vidare finns funktioner såsom TimeOut m.m

Vi återkommer till detta i senare kurser.

MODE COM1: <enter> ger inställningarna för just denna Serieport.

Med kommandot MODE <enter> kan man i vissa dosversioner se alla portarnas inställningar.

Dos uppgift 6)

Prova att ställa in COM2: till 9600 bit/sek !

MODE COM2: <enter>

Vilka inställningar är gjorda som standard ?

MODE COM2:9600 <enter>

Kolla om det blev någon förändring.

återställ till grundinställningen igen.

Paralell överföring kan göras betydligt snabbare än seriell men är alltid dyrare än motsvarande seriella system.

Här överför man alla de bitar som ingår i ett DATAORD på en gång till skillnad mot seriella där man över för bit för bit av dataordet.

Man har en ledning för varje bit samt ett par kontroll-ledningar.

Hastigheterna är dynamiska d.v.s så fort som mottagande system kan hantera datan.

Mottagaren ger kvittenser till sändaren efter varje godkänt dataord, det gör även det seriella systemet men man har en förutbestämd hastighet på bitarna.

överföringarna brukar variera mellan 20Kbyte/sek till 1Mbyte/sek i bästa fall.

Žldre PC-plattformar kunde inte ta emot data via paralellporten uta bara sända data, de var främst avsedda att användas till en printer.


Tillbaka till meny