datakunskap NewsLetter 3

________________________________________________________

Såsom ATTRIB inom DOS världen finns till NOVELL (Nätverkssystemet) komandon

som styr och ställer rättigheter till filer & kataloger för nätverk.

Ett sådnat komando heter FLAG.

Till nätverkssystemet finns betydligt flera flaggor än de som finns till PC-DOSen.

Här har du några av dessa.

R - Läs

W - Skriv

C -Skapa

M - Modifiera

Anledningen till detta är att man måste kunna administrera ett nätverk på ett helt

annat sätt än en enskild dator. Man vill tex. låta vissa grupper ha tillgång till speciella

rättigheter.

Nätverksuppgift 6)

Ställ dig i roten på din hemkatalog.

Skriv FLAG <enter>

Vad sker ?

Kolla i FOLIO vad FLAG kan göra !

Gå även ner ett steg till elev och kolla vad du får lov att göra I

de kataloger som finns där !

Ibland måste man dela med sig av sina rättigheter till en kompis vid tex. projektarbeten

el dyl. Normalt är då att man skapar en gemensam användare(enhet) för denna grupp

som då alla parter har rättigheter i.

Men ibland vill man inte att de andra i gruppen skall vara med.

Då måste man använda sig av nätverkskommandot GRANT.

GRANT är ett litet känsligt komando som i vissa fall kan vara en säkerhetsrisk.

Om du är inloggad som dig själv så kan du ge vem som helst dina rättigheter (om

sysop inte har begränsat din användare).

Exempel)

Jag är inloggad som PELLE.

GRANT ALL TO KALLE

Ger Kalle alla rättigheter i PELLES kataloger.

Varning för missbruk !

Nätverksuppgift 7)

Denna uppgift är litet jobbigare än de som vi hitintills har genomfört så tag GOD tid

på dig när du labbar. Fråga mig eller någon av våra duktiga DTS-are om problem

uppstår.

Med hjälp av FOLIO skall du nu leta upp hur man gör för att återställa

de rättigheterna som man gett bort till någon. (Stänga porten till dina kataloger)

Kolla noga vad du kan göra och inte göra med GRANT och FLAG !

När du undersökt detta försök då följande.->

Välj ut en polare som du litar på i klassen, finns den några ?

Du och din polare skall nu ge varandra rättigheter så att ni kan komma åt

varandras användare.

Om allt går som det skall så kan man från "h:\elev" nu se varandras användare.

Om det gick fel har ni antingen kört huvudet direkt i väggen eller så gav ni inte bort

tillräckligt med rättigheter.

Med RIGTHS kan ni se vad ni får göra i varandras kataloger.

Du är själv BOSS över din inbjudna gäst och kan när som helst slänga ut honom


Tillbaka till meny