Operativsystemet hugger helt rått av alla filnamn som ej håller denna

standard.

För kataloger gäller samma struktur.

Olika typer av filer (datastrukturer).

________________________________________________________

Efternamn Innehåll

.COM Körbart program som ryms i ett datasegment.

.EXE Körbart program som ej ryms i ett datasegment.

.BAT En serie DOS-kommandon (läsbar).

.SYS Systemfil innehållande speciell data till .COM eller .EXE fil.

.TXT En fil som innehåller ren ASCII TEXT (läsbar).

.PAS Text Källkod i PASCAL.

.C Text Källkod i C.

.CPP Text Källkod i C++.

.SRC Text Källkod allmän, ofta maskinspråk.

.ASM Text Källkod maskinspråk.

.HEX Datafil på HEXadecimalt format.

.BIN En ren binärfil eller sk binarys.

.INI Inställningsfil kan vara till Windows.

.DLL Dynamisk Link Library, datastruktur till DOS-WINDOWS program.

.DAT Godtycklig datafil.

.TIF Grafik

.GIF Grafik

.ZIP Packad data med PKZIP(C)

.LZH Packad data med LHARC(C)

.ARJ Packad data med ARJ(C)

Men åtskilligt flera typer av filer finns. Dessa är dock de vanligaste.

När det gäller körbara filer så startas de i följande prioriteringsordning

om de har samma namn.

Först kollas de som är i den katalog man står i.

.COM Högst prioritet

.EXE Efterföljande

.BAT Lägst

Sedan körs de enligt PATH- variabelns sökvägar, först startas först.

En fil har också några sk. flaggor kopplade till sig.

Dessa flaggor talar om för systemet om man får lov att skriva eller

läsa från dessa.

Flaggor: R A S H

R- Readonly, Bara läsning

A- Arkivflaggan, till för säkerhetskopiering.

S- Systemfil (lite hemlig)

H- Hidden, gömd fil

Kommandot ATTRIB användes för att ställa in flaggor till filer.

Man kan ha vilka flaggor man vill på vilken DOS fil som helst.

Detta gäller även kataloger.

Exempel)

ATTRIB +R KALLE.DAT

Skrivskyddar KALLE.DAT


Tillbaka till meny