Ibland kan man vilja veta vem man är och var man sitter. Skriv->

WHOAMI alias W.

Hur skickar jag filer & brev till mina kompisar ?

Flera metoder finns. Den snällaste metoden är att slänga det i deras

postlåda med PMAIL.

PMAIL är som du redan vet menystyrt och lätt att använda.

Ett annat sätt är att använda SEND.

SEND "<meddelande>" TO <de som skall ha meddelandet> <enter>

I detta fall så går meddelandet direkt till användaren, ej via postlådan.

Man använder detta när man skall ha tag på någon omedelbart, annars inte.

Som tur är kan man stänga av detta. CASTON <enter> öppnar kanalen för denna

typ av meddelanden. CASTOFF har motsatt verkan. Kommandot gäller lokalt för

din användare.

Andra kommandon är NPRINT som vi återkommer till.

Det finns även en hjälp för nätverkskommandon. Man skriver helt enkelt

HELP eller FOLIO.

Tyvärr så har ett litet fel hänt när de installerade nätverket. Normalt sett

skall DOS-hjälp erhållas när man skriver HELP och NäTVERKS-hjälp när man

skriver NHELP. För att få doshjälp måste man gå till enhet c: och ställa sig

i systemkatalogen DOS för att få DOS-hjälp.

NˇTVERKS Uppgift 4)

Prova Nätverkshjälpen !

Skriv HELP.

Traska runt litet och kolla.

Gå till enhet C: och hoppa till doskatalogen.

Skriv HELP även här !

Nätverket som vi kör här kallas NOVELL. NOVELL är ett av de första nätverken

avsedda att köras på PC-plattformen. Massor av olika typer av nätverk finns.

Några exempel: BANYAN WINES, NOVELL, LANTASTIC, TCPIP, APPLETALK,...

Nätverket vi använder är av typen LAN- LocalAreaNetwork.

Hårdvaran använder sig av sk. TOKEN-RING struktur.

 

Litet mera om DOS & Olika typer av filer.

________________________________________________________

Det skall direkt sägas att alla filer (data) är av samma grundtyp, binär.

Men man har hittat på ett par olika datastrukturer och döpt de till olika

saker.

Under DOS för PC-plattformar så följs en uråldrig standard.

En datafil skall ha ett namn inom följande ramar.

Förnamn max 8 godtyckliga alfanumeriska tecken och ett valfritt efternamn

om max tre tecken av samma sort som förnamnet.

Exempel:

ABC123DE.XYZ

|

-----Punkten avskiljer för/namn.


Tillbaka till meny