ut ur nätverket innan du lämmnar över datorn till en kompis, annars kan denne

ställa till förtret för dig.

VIKTIGT VIKTIGT !

WINDOWS 3.1 gillar INTE att man byter användare eller att man loggar på

nätverket när WINDOWS är startat. Detta måste man göra INNAN man startar

WINDOWS. Däremot går det bra om man har WINDOWS3.11 eller högre

versionsnummer. Anledningen är att WINDOWS inte kan detektera att nya fejkade

enheter (nätverksenheter) har tillkommit, det blir tvärstopp i WINDOWS om man

försöker.

Alltså LOGGA aldrig in eller ut när du är inne i WINDOWS !

Man måste gå ur windows för att göra sådana ändringar.

Om datorn inte tar kommandot login kan det hända att du måste ladda in

IPX & NETX, men kolla först med MEM/C|MORE om de är laddade.

Det händer nämligen att nätverket går ner av andra anledningar,

såsom att servern stannar.

Väl inne i nätverket, du skrev väl inte login i ett dosfönster !, kan man

utnyttja ett antal nätverkskommandon.

NˇTVERKS Uppgift 3)

Det händer att man vill veta vilka enheter som finns tillgängliga i

din miljö. Man skriver då nätverkskommandot MAP.

MAP <enter>

Vilka enheter har du tillgängliga ?

Man kan till och med fejka ihop en enhet med en katalog någon stans om man

vill. Vissa nätverksenheter är inställda så att du hammnar direkt i en

viss utvald katalog.

Vi skall senare se hur man gör detta, detta utförs för övrigt i din LOGIN-fil.

Om du vill kan du gå dit och titta. Du minns väl var den låg ?

Ett par mer avancerade nätverkskommandon finns som vi tar en litet titt på nu.

SYSCON & PCONSOLE.

SYSCON- SystemConsole. Här kan man se över de administrativa delarna av

nätverket. Vem som finns och vad de har för rättigheter.

PCONSOLE- PrinterConsole. Detta kommando är till för att styra och titta på

nätverksanslutna skrivare.

NˇTVERKS Uppgift 4)

Starta SYSCON och traska runt bland menyerna på egen hand en stund.

Hittar du dig själv ?

Vad har du för rättigheter ?

När får du lov att vara inloggad ?

Prova även PCONSOLE och gör en liknande upptäcktsfärd.

Känner du dig osäker nu på vad du skall göra så oroa dig inte för det just

nu. Vi återkommer i senare kurser till dessa kommandon.

Ett annat viktigt moment är att kunna se vilka som är inloggade på nätverket.

Detta görs med kommandona: USERLIST alias U.


Tillbaka till meny