"lånar" hårddiskkraft. Olika användare har olika rättigheter i olika

kataloger och till filer samt program. Denna typ av server är en av de

primitivaste då man inte kan låna datorkraft från denna. Din arbetsstation

står för all datorkraft. Man kan alltså inte köra ett program på servern,

men du kan köra mot servern.

För att nätverket skall fungera måste ett par sk. TSR program vara i datorns

minne. Dessa laddas normalt när man startar datorn.

Programmen heter:

IPX

NETX

Dessa finns i en katalog på enhet C: som heter NETWARE.

När dessa båda är laddade dyker en nätverksenhet upp.

Det brukar vara enhet F: eller E:

NÄTVERKS Uppgift 1)

Gå till enhet F: och kolla vad som finns.

Troligtvis står du redan i katalogen LOGIN.

I denna katalog finns programrutiner som utökar DOS-kärnan med

nätverkskommandon.

Om du inte står i katalogen LOGIN hoppa dit med cd.

Det finns måga filer här, bland annat LOGIN och NLOGIN.

Andra kommandon är LOGOUT, LO samt LI.

LI är en sk. ALIAS till LOGIN såsom fallet med LO är ALIAS till LOGOUT.

(ALIAS är ett annat namn för samma sak)

Men skriv för allt i världen inte något av dessa kommandon om du

är inne i WINDOWS !

NÄTVERKS Uppgift 2)

Kolla vad som är laddat i datorns minne genom att skriva->

MEM /c|MORE

| - kallas pipe och erhålles om man trycker på Alt Gr samtidigt som man

trycker ner tangenten med <> tecken på nyckelmössan.

Om nätverk är ladda hittar du IPX samt NETX.

Om man befinner sig i ren DOS miljö, ej har laddat windows, kan man tvinga

igång nätverket på en dator som inte har kopplat upp sig av en eller annan

anledning genom att först skriva->

IPX <enter>

och sedan

NETX <enter>

Ibland händer det att man ramlar ur nätverket på ett eller annat oförklarligt

sätt, om man behöver kan man koppla upp sig mot nätverket igen genom att

skriva->

LOGIN <server>/<användarnamn> <enter>

<server> är en valfri parameter, hemservern är standard.

Observera "/" som åtskiljer server och användarnamnet.

Man kan även byta användare spontant under arbete genom att logga in som

någon annan.

LOGOUT <enter>

Gör att man spontant hoppar ur allt vad nätverk heter. Du bör alltid logga


Tillbaka till meny