DataKunskap del 2

_________________________________________________________________________

Gå ner till enhet F: skriv->

F: <enter>

Kolla vad som finns här skriv->

DIR <enter>

En av katalogerna har speciell funktion, den sk. MAILkatalogen.

Här finns en massa filer.

Gå till MAIL-katalogen !

Mailkatalogen är den som har en massa siffror i sitt namn.

Inne i MailKatalogen finns dina nätverksinställningar samt gamla brev till

dig.

DOS Uppgift 4)

Kolla vad som står i dessa filer med hjälp av kommandot TYPE.

TYPE <filnamn.enamn> |MORE <enter>

Filnamn är den filen vars innehåll du vill undersöka.

Kolla igenom alla dessa filer, är det någon som innehåller något

som är läsbart ? Med läsbart menas sådant som inte består av kontrolltecken

och konstiga tecken.

Anteckna vilka !

Den icke räddhågade bör prova EDIT också.

EDIT <filnamn.enamn> <enter>

EDIT har en liten inbyggd kurs/hjälp, studera denna noga.

Användande->

EDIT <fil som du vill studera> <enter>

En av filerna heter LOGIN. Denna fil innehåller kommandon som

körs när du loggar in på nätverket. Man kan här själv ställa

in sin MILJÖ, vi återkommer till detta litet längre fram.

Om du har sådana kunskaper redan nu, gör en kopia av filen under ett

annat namn innan du pillar i denna.

Litet om enheter och nätverket.

________________________________________________________

Innan du har loggat in på nätverket så finns bara enheterna

A: B: C: och eventuellt D: & E:

A: är en 3.5" floppy.

B: är en 5.25" floppy.

C: och däröver är Hårddiskar.

D: & E: tillkommer om datorn har ramdisk eller extra hårddiskar, eventuellt

kan hårddisken ha något som kallas partitioner.

Partitioner är en sorts uppdelning av en hårddisk i fejkade hårddiskar.

När du loggat in på nätverket kopplas ett antal extra enheter in.

Dessa enheter är också fejkade enheter, sk. nätverksenheter.

De finns inte som hårddiskar i datorn utan utrymmet finns på annan plats

i en annan dator. Denna dator kallas hårddiskserver eller kort och gott

server. Serverns uppgift är att hålla ordning på alla som är inloggade och


Tillbaka till meny