DOS Uppgift 4


Kolla vad som står i dessa filer med hjälp av kommandot TYPE.

TYPE <filnamn.enamn> |MORE <enter>

Filnamn är den filen vars innehåll du vill undersöka.

Kolla igenom alla dessa filer, är det någon som innehåller något

som är läsbart ? Med läsbart menas sådant som inte består av kontrolltecken

och konstiga tecken.

Anteckna vilka !

Den icke räddhågade bör prova EDIT också.

EDIT <filnamn.enamn> <enter>

EDIT har en liten inbyggd kurs/hjälp, studera denna noga.

 

Mera kommer i nästa NewsLetter !

Frågor och svar adresseras till användare STEEN och skickas med PMAIL

eller dylikt.

OBS !

Om du har modem kan du även hämta dessa NewsLetter via KBBS Kiruna BBS

0980-70463 öppen mellan 17:30-07:30. Det går även bra att skriva brev &

skicka filer till mig via denna bas.

Första gången måste du dock registrera dig där.

MVH Peter St‚en !

 


Tillbaka till meny