TELEKOM


KALLE

Prova att ta bort en katalogen KALLE.

Hur hittar datorn filer & Program ?


Skriv PATH följt av enter:

PATH <enter>

Nu visas en rad med en massa konstigheter.

Dessa konstigheter är där datorn letar efter program/kommandon som du skriver

in vid dosprompten.

Om vi vill att datorn skall leta efter någon fil i en av dina egna kataloger

kan du göra på tre sätt.

Ena sättet är att lägga till en sökväg med hjälp av PATH kommandot.

Ett annat sätt är att skriva en sk. BATCH fil som utför en sekvens av DOS

kommandon som du väljer.

Tredje sättet är att du skriver ett specialprogram som tar kontrollen varje

gång du skriver något kommando, kallas patching the core.

Att pilla i PATH kan ställa till problem. Om du bara skulle skriva in

PATH=H:\ELEV\TEK9\BIN <enter>

Då skulle datorn bara söka på enhet H:\ELEV\TEK9\BIN !

Samt naturligtvis den katalog som du står i för närvarande.

Detta vore ganska tråkigt, datorn skulle bara utföra BDOS kommandona

hädanefter. Man måste se till att alla de sökvägar som redan finns kvarstår.

Hur gör man då ?

Jupp, Man nödgas att skriva in alla de gamla igen plus den nya sökvägen.

Datorn letar alltid efter de som står först i PATH -sökvägen.

DOS Uppgift 3)

Skriv PATH <enter>

Vilka sökvägar finns. Anteckna dessa !

Lägg till en sökväg till din BIN-katalog !

PATH <skriv in existerande sökvägar>;<din egen sökväg>

Kolla om den kom med genom att skriva PATH <enter>

Vad händer om sökvägen inte finns ?

Gå ner till roten på H: skriv->

CD \ <enter>

Skriv-> DIR <enter>

Vilka kataloger finns ?

Dessa kataloger som finns här har du tillgång till TEK20 är våran gemensamma

katalog för diverse data.

De övriga är dina egna.

En katalog har speciell funktion, den sk. MAILkatalogen.

Här finns en massa filer.

Gå till MAIL-katalogen !

Mailkatalogen är den som har en massa siffror i sitt namn.

Inne i MailKatalogen finns dina nätverksinställningar samt gamla brev till dig.


Tillbaka till meny