* - Betyder alla typer av tecken, hur många som helst.

? - Betyder vilket tecken som helst under frågotecknet.

| - Betyder PIPE filtrerar utdatan från ett kommando genom ett

annat kommando.

> - Skapa / kopiera utdata till den fil eller enhet som spetsen

pekar mot. Kommandot lägger till på slutet av redan existerande

fil.

< - Indata till kommando, varning använd ej kan förstöra filer

>> - Samma som för > men skillnader finns, lägger till på slutet

av existerande fil.

EXEMPEL

DIR *.exe visar alla filer vars efternamn är .exe

DIR ??S.BAT

visar alla filer som börjar med två godtyckliga bokstäver.

följda av S med efternamn .BAT

OBS ! ALLA DINA EXPRIMENT SKALL UTFÖRAS I DIN HEMKATALOG På ENHET

H:\ELEV\TEK*


DOS Uppgift 1)

Byt till enhet h: genom att skriva:

H: <enter>

Skriv DIR

Finns det något här ?

Skriv DIR /?

Vad sker ?

Vilka switchar kan man ange ?

Hur ser man dolda filer ?

Hur sorterar man efter datum ?

DOS Uppgift 2)

Skapa följande kataloger i din hemkatalogs rot.

BIN

DATA

ENK

GAMES

Gå till katalogen DATA med: CD DATA

I katalogen DATA skapa dessa kataloger:

DKUN

DTEK

PROG

COMM

Gå tillbaka till din rotkatalog med CD ..

Gå till katalogen ENK med CD ENK

I Katalogen ENK skapa dessa kataloger:

AENK

DEKN


Tillbaka till meny