Beroende på vilken typ av dator eller OS man använder finns det varianter

på vad kärnan kallas. Det är just OS-kärnan som motsvaras av command.com.

Det finns ytterligare filer som tillhör kärnan i DOS för PC-plattformar.

Drivrutiner


Tyvärr ett tråkigt måste, detta kostar samhället miljoner varje år.

På grund av den ständiga tekniska utvecklingen av ny hårdvara och nya

program har man varit tvungen att utöka grund OS med speciella program.

Drivrutinerna är till för speciella enheter tex. Nätverkskort, Grafikkort,

spelportar, ljudkort m.m.

PC-plattformar->

Drivrutiner förklaras för OS-kärnan genom att man i en av startfilerna

CONFIG.SYS matar in: DEVICE=C:\NETWARE\TCPIP.SYS

I detta fall har man talat om för kärnan att vi har en drivrutin som kallas

TCPIP.SYS, för övrigt en drivrutin för nätverker som kallas TCPIP.

I övrigt så medföljer drivrutiner de enheterna som är gällande.

 Några grundläggande DOS-kommandon för PC-plattformar.


DIR - Visar vad som finns i aktuell katalog.

DEL - Tar bort utvalda filer.

COPY - Kopierar utvalda filer dit man vill.

CD - Byter katalog.

MD - Skapar katalog.

RD - Tar bort vald katalog.

XCOPY - Kopierar filer och kataloger.

TREE - Visar katalogstrukturen på angiven enhet.

ATTRIB - Ställer in flaggor om dold fil m.m

TYPE - Skriver ut en fils innehåll till bildskärmen.

EDIT - Editeringsprogram för textfiler.

MORE - Stannar och väntar på ny sida efter mellanslag.

Ett DOS kommando ges från "dosprompten" tillsammans med "sökväg" och

eventuella "switchar".

Switchar vad är det ?

Jo. <Doskommando> /? är en switch som ger hjälp för det aktuella

Doskommandot.

WildCards vad är det ?

 


Tillbaka till meny