Programrutiner avsedda för att styra diskettstationer och hårddiskar.

DOS-en är oberoende av maskintyp !

BIOS Basic Input Output System


BIOS är maskinberoende programrutiner och inställningar.

Dessa små program ser till att alla "IN-UT" operationer går till

på rätt sätt. Rutinerna är gör att det förhoppningsvis finns en jämn

yta mellan externa program och hårdvaran.

Dessa rutiner skall göra att man kan köra samma OS på flera olika

maskintyper med varierande hårdvaruförutsättningar.

Utan BIOS är vi tillbaka i datorns barndom då det bara gick att köra

ens egna program på datorn man ägde, det gick dåligt att byta programvaror

med andra likasinnade.

CCP Konsolen Command Processor


CCP'n fungerar som översättare av de primitiva BIOS anropen.

Den översätter dina kommandon till BIOS anrop.

CCP-n är i viss mån maskinberoende.

BDOS Basic DOS


Grundläggande systemet för det operativsystem som datorn i fråga använder.

Programrutinerna är maskinoberoende. I MS-DOS är det COMMAND.COM som står

för BDOS.

De DOS rutiner som inte får plats i COMMAND.COM lägges i en speciell katalog

kallad BIN eller DOS.


Tillbaka till meny