Överlevnadskurs i DOS och Novell Netware 3.12

 

 Kapitel 1


Sida 1) Introduktion och kort historik om DOS.

Sida 2) PC-Datorns byggstenar och koppling till

operativsystemet DOS.

Sida 3) Lite DOS kommandon och kickoff.

Sida 4) Wildcards och övningar.

Sida 5) Miljövariabeln path och övningar.

Sida 6) Type och more plus övningar.

 Kapitel 2


Sida 1) Edit logiska enheter och nätverk.

Sida 2) Novell nätverk, in och urloggning.

Sida 3) Nätverkskommandon Syscon och Pconsole.

Sida 4) Mer om nätverkskommandon och filnamn.

Sida 5) Filtyper och filattribut.

Sida 6) Övningar med filer och attribut.

 Kapitel 3


Sida 1) Attribut och nätverks rättigheter.

Sida 2) PC'ns serie och paralellportar.

Sida 3) Övningar portar och omdirigeringar.

Sida 4) Avancerade pipes och omdirigeringar.

 Kapitel 4


Sida 1) Doskommandot XCOPY med övningar.

Sida 2) Kommandot REPLACE med övningar.

Sida 3) Mer om edit och diskettyper.

Sida 4) Formattering av disketter och startfiler.

Sida 5) Prelude kap 4

 Kapitel 5


Sida 1) Filhanterig split & join.

Sida 2) Packningsprogram och komprimering.

Sida 3) Diskstatus och Checkdisk.

 Kapitel 6


Sida 1) Pegaus mail plus fidonet och BBS.

Sida 2) Inloggning och Novell netware.

 Kapitel 7


Sida 1) Windows 3.1 och 3.11 och multitask.

Sida 2) Litet om att arbeta med Windows.

Sida 3) Prelude kap 7.

 Kapitel 8


Sida 1) Hantera DOS-Edit textredigerare.

Sida 2) Klipp och klistra med Edit.

Sida 3) Prelude kap 8.

Newsletter


Sida 1) Windows miljö, system.ini mfl.

Sida 2) WinClean och windows filtyper.