Forelasningsanteckningar pa vita tavlan aterfinner du under smartnotes.

Kursen Datacom II

----------------------------------------------
12-Jan 13.00-16.00 Introduktion WAN tekonolgier + repetition
13-Jan 08.30-12.00 Föreläsning 1/13.00-16.30 Föreläsning 2/Laboration 1
14-Jan Självstudiedag 2

19-Jan 13.00-16.00 Laboration 2
20-Jan 08.30-12.00 Föreläsning 3/13.00-16.30 Laboration 3
21-Jan Självstudiedag 3

26-Jan 13.00-16.00 Lektion 4/Laboration 4
27-Jan 08.30-12.00 Lektion 5/13.00-16.30 Laboration 5
28-Jan Självstudiedag 4

02-Feb 13.00-16.00 Lektion 6/Laboration 6
03-Feb 08.30-12.00 Lektion 7/13.00-16.30 Laboration 7
04-Feb Självstudiedag 5

09-Feb 08.30-12.00 Lektion 8/13.00-16.30 Laboration 8
10-Feb 08.30-12.00 Lektion 9/13.00-16.30 Laboration 9
11-Feb Självstudiedag 6

16-Feb 13.00-16.00 Lektion 10/Lab 10
17-Feb 08.30-12.00 Lektion 11/13.00-16.30 Laboration 11
18-Feb Självstudiedag 7

23-Feb 13.00-16.00 Lektion 12
24-Feb 08.30-12.00 Lektion 13/13.00-16.30 Lab 12/Lab 13
25-Feb Självstudiedag 8

01-Mar 13.00-16.00 Projektredovisning 2
02-Mar 08.30-12.00 Repetition, kursslut/13.00-16.30 Repetition, kursslut
05-Mar 08.30-12.00 Tentamen

Miniprojekt:
Elever väljer ut var sitt/eller gruppvisa valfria projektarbeten vilka
tar sin plats vid självstudiedagar och labbtillfällen vid behov. Miniprojekten
är tänkta att starta efter lektion 4 och senast lektion 7.
Redovisning sker skriftligen och muntligen.

Dessa valfria projektarbeten skall avspegla ämnet Datacom II
och är lämpligtvis någon av fördjupningarna som tidigare annonserats.

Här följer några exempel på sådana fördjupningar:
* ATM
* IP över ATM
* Wireless LAN teknologier
* xDSL teknologier
* IPv6
* IP telefoni och Video
* Routingteknologi

Labbar & Föreläsning:
Fyra moment genomlöpes, dessa beskrivs i detalj nedan.

Labb och föreläsningsmoment, de inom parantes är för extensiv läsning av
våghalsiga eller extra kunskapstörstiga dagar.
Laborationsrapporter och svarsuppgifter inlämnas skriftligen där så
är tillämpligt.

Kursen avslutas med tentamen.

Moment 1: WAN teknologier (Telecom) 
HuvudDokument: telecom2.pdf

Introduktion WAN teknologier + repetition)
dokument: telecom2.pdf 
(Kapitel 1. Signalling)
(Kapitel 2. Bandwidth Use)
Kapitel 3. Multiplexing
(Kapitel 4. A protocol)
smartnotes:
Lektion 1)
dokument: telecom3ppt.pdf, telecom2.pdf
Kapitel 5. X.25
(Kapitel 6. X.121Addressing)
Kapitel 7. Frame Relay
Kapitel 8. Modulation
smartnotes:
Letkion 2)
dokument: telecom3ppt.pdf, telecom2.pdf
Kapitel 9. LAPM Protocol
Kapitel 10. Integrated Services Digital Network(ISDN)
Kapitel 11. LAPD Frame Format
smartnotes:
Lab 1)
Dokumentation av befintligt nätverk.

Lab 2)
Segmentera nätverket.
Nätverksanalysator, hur använda.

Lektion 3)
dokument: telecom3ppt.pdf, Wireless LAN.doc, telecom2.pdf, wlansppt.pdf
Kapitel xx. Wireless LAN basics
Kapitel 12. xDSL
Kapitel 13. WAN communication protocols
smartnotes: lek2isdn.pdf, lek2wlan.pdf, lek2isdn.pdf, repetition.zip

Lab 3)
Felsökning med nätverksanalysator på lager 1/2/3
Wireless LAN setup, ssid, frekvenser

Lektion 4)
dokument: telecom4ppt.pdf
KAPITLET AR REDUCERAT TILL FORMAN FOR WLAN OCH ATM!!
Kapitel 14. PDH Standards
Kapitel 15. SONET and SDH
Kapitel 21. SDH Introduction
(Kapitel 22. SDH Frame Structure)
(Kapitel 23. SDH Payload Capacity)
(Kapitel 25. SDH Equipment)
smartnotes:
Lab 4)
Tunnling av protokoll med pptp/vpn i windows miljön
och analys med nätverks sniffer.

Moment 2: IP Teknologi fördjupning
HuvudDokument: TCP-IP.pdf
Labbdokument: IP-Exercise.zip
Presentationer: IP-Slides.zip

Föreläsning 5)
Kapitel 5. OSI 7-Layer Model
Kapitel 6. TCP/IP
Kapitel 7. Internet Protocol (IP)
Kapitel 8. The IP Address
smartnotes:
Lab 5)
Exercise 1: Accessing Request for Comments
Exercise 2: Changing and Testing IP Configuration

Föreläsning 6)
Kapitel 9. Network with VLSM
Kapitel 10. CIDR Route Aggregation
Kapitel 11.3 Resolving a Name
Kapitel 11.4 DNS Caching
Kapitel 12. Address Resolution Protocol (ARP)
Kapitel 13. Reverse ARP
smartnotes:
Lab 6)
Exercise 3: Subnetting and CIDR
Exercise 4: Variable Length Subnet Masking
Exercise 5: Viewing and Modifying the ARP Cache
ALternativt 1 praktisk DNS.

Föreläsning 7)
Kapitel 14. Internet Control Message Protocol (ICMP)
Kapitel 15. Purpose of TCP
Kapitel 16. Slow Start Algorithm
Kapitel 17. Purpose of UDP
smartnotes:
Lab 7)
Exercise 6: Sniffer Trace
ALternativt 1 praktisk DNS, fortsättning.

Föreläsning 8)
Kapitel 18. Purpose of BOOTP and DHCP
Kapitel 19. The Need for IPV6
Kapitel 20. Transition to IPv6
Kapitel 21. Remote Command Execution
smartnotes:
Lab 8)
Subnetta era nätverk, nu eller aldrig!
Exercise 8: TCP/IP
Exercise 9: DHCP

Moment 3: Routingprotokoll fördjupning
HuvudDokument: TCP-IP-ROUTING.pdf
Presentationer: IP-RoutingSlides.zip
NOTERA! Laborationer är optimerade för cisco 2600
eller ericsson colorado router. I de fall vi
inte får tillgång till sådan utrustning kommer
laborationerna att utföras med PC där så mär möjligt
med både linux och windows operativsystem.

Föreläsning 9)
1. Repeaters, Bridges and Routers (1-11)
2. How Routers Operate (12-17)
3. Routing Algorithms (17-19)
smartnotes:
Lab 9)
Vi stänger av all DHCP!
Exercise 1: Bridging with STP
Alternativt: Vi iordningställer varje "grupp"
som egna subnet.
Alternativt: bygger vi bryggor med linux.

Föreläsning 10)
4. IP Routing Protocol Hierarchies (19-21)
5. RIP (21-25)
smartnotes:
Lab 10)
Exercise 2: Static Routing with 2 Routers
Alternativt 1: Vi bygger en statisk route med
en "kompisgrupp's" subnet.
Alternativt 2: Vi aktiverar RIP på alla subnettens
"routrar".
Alternativt 3: Vi iordningställer en defaultrouter
för alla subnetten som leder oss ut till internet.

Föreläsning 11)
6. OSPF (26-28)
9. The Protocols within OSPF (29-31)
smartnotes:
Lab 11)
Exercise 3: Static Routing with 3 Routers
Alternativt 1: Fortsättning med routinglabben,
eventuell utökning med EGP/BGP protokoll där
så är möjligt och intelligent "internet delning"
i subbnetten.

Moment 4: IP baserad telefoni och video
Huvuddokument: sip.pdf(kompletteras), Masters_Thesis_H323.pdf
Presentationer: 1_VoIP_Overview.pdf, VoIP.pdf

Föreläsning 12)
H323 protocol family
smartnotes:
Föreläsning 13)
SIP protocol family
smartnotes:
Lab 12/Lab 13)
Vi sätter upp en gatekeeper och studerar problematiken med ip telefoni i praktiken

Kursdokument

moment 1. WAN bas X.25, FR, ISDN, ATM, xDSL, WLAN 802.11, SDH, PDH, SONET WAN: 
telecom2.pdf (Kursboken moment 1)
    telecom1ppt.pdf (Powerpoint till boken)
    telecom2ppt.pdf (Powerpoint till boken)
    telecom3ppt.pdf (Powerpoint till boken)
    telecom4ppt.pdf (Powerpoint till boken)
Wireless LAN1.pdf (Kursboken om WLAN)

moment 2. IP Fördjupning IPv4 & IPv6grund KLAR
TCP-IP.pdf  (Kursboken moment 2)
    IP-Slides.zip (Powerpoint's till boken)
    IP-Exercise.zip (Övningsuppgifter)

moment 3. Routing protokoll fördjupning KLAR
TCP-IP-ROUTING.pdf (Kursboken moment 3)
    IP-RoutingSlides.zip (Powerpoint's till boken)
    IP-RoutingExercise.zip (Övningsuppgifter)

moment 4. Ännu ej helt klar, lite till IP baserad telefoni och video VoIP & ViIP:
http://student.ing-steen.se/telecom/voip/1_VoIP_Overview.pdf
http://student.ing-steen.se/telecom/voip/2_VOCAL_Architecture
http://student.ing-steen.se/telecom/voip/Masters_Thesis_H323.pdf
http://student.ing-steen.se/telecom/voip/VoIP.pdf