Schema Operativsystem 2  IT03 Värnamo
08.30 - 12.00 Ämne Kap Sid 13.00 - 16.30 Vecka
Måndag 09-aug           33
tisdag 10-aug Lektion Introducing Microsoft Windows Server 2003 1 1-3 - 1-21 Lab 1-14
Onsdag 11-aug Lektion Administering Microsoft Windows Server 2003 2 2-1 - 2-29 Lab 2-7, 2-10, 2-14
      User Accounts 3 3-1 - 3-35 Lab 3-10, 3-24, 3-33, 3-45
Torsdag 12-aug          
Fredag 13-aug          
Måndag 16-aug           34
Tisdag 17-aug Lektion Group Accounts 4 4-1 - 4-22 Lab 4-7, 4-11, 4-17
      Computer Accounts 5 5-1 - 5-29 Lab 5-15, 5-22
Onsdag 18-aug Lektion Files and Folder 6 6-1 - 6-55 Lab 6-25, 6-35, 6-45
Torsdag 19-aug          
Fredag 20-aug          
Måndag 23-aug           35
Tisdag 24-aug Lektion Backing up data 7 7-1 - 7-42 Lab 7-8. 7-16, 7-33
Onsdag 25-aug Självstudie Självstudie     Självstudie
Torsdag 26-aug          
Fredag 27-aug          
Måndag 30-aug           36
Tisdag 31-aug Lektion Printers 8 8-1 - 8-44 Lab 8-9, 8-25, 8-35
Onsdag 01-sep Självstudie Självstudie     Självstudie
Torsdag 02-sep          
Fredag 03-sep          
Måndag 06-sep           37
Tisdag 07-sep Lektion Maintaining the Operating system 9 9-1 - 9-40 Case scenario 9-34
Onsdag 08-sep Självstudie Självstudie     Självstudie
Torsdag 09-sep          
Fredag 10-sep          
Måndag 13-sep           38
Tisdag 14-sep Lektion Managing Hardware Devices and Drivers 10 10-1 - 10-23 Lab 10-7, 10-14
Onsdag 15-sep Självstudie Självstudie     Självstudie
Torsdag 16-sep          
Fredag 17-sep          
Måndag 20-sep           39
Tisdag 21-sep Lektion Managing Microsoft Windows Server 2003 Disk Storage 11 11-1 - 11-50 11-19, 11-29, 11-40
Onsdag 22-sep Självstudie Självstudie     Självstudie
Torsdag 23-sep          
Fredag 24-sep        
Måndag 27-sep           40
Tisdag 28-sep Lektion Monitoring Microsoft Windows Server 2003 12 12-1 - 12-34 Lab 12-6, 12-16, 12-23, 12-29
Onsdag 29-sep Självstudie Självstudie     Självstudie
Torsdag 30-sep          
Fredag 01-okt          
Måndag 04-okt           41
Tisdag 05-okt Lektion Recovering from system failure 13 13-1 - 13-17 Lab 13-11
Onsdag 06-okt Självstudie Självstudie     Självstudie
Torsdag 07-okt          
Fredag 08-okt Lektion Reservtid     Lektion
Måndag 11-okt           42
Tisdag 12-okt Lektion Repetition     Lektion
Onsdag 13-okt          
Torsdag 14-okt          
Fredag 15-okt   Tentamen      

Lektioner och laborationer:

Lektionerna följer bokens "Windows Server 2003 Enviroment" upplägg strängt, 
men med nyttiga tillägg och tips samt triks från verkliga livet. Målet med 
denna kurs är en djupare inblick i Windows 2003 servers samt framför allt 
att du efter kursen kan sätta upp och administrera denna server korrekt.

Bokens ISBN nummer är: 0-7356-1437-7 och kostar mellan 500Kr och 700Kr
Den återfinns i de flesta välsorterade bokhandlare samt på nätet. Hör med
P-G för mera information. Jag köpte min bok på Akademibokhandeln där den finns
i hyllorna.

Windows 2003 Server är på många sätt mycket lik både Novell och framför allt 
Unix system i sitt arbetssätt, i alla fall om vi talar om AIX/Solaris och HP-UX. 
Unix dialekter såsom Linux och FreeBSD har en bit kvar innan de är i fatt rörande
den administrativa sidan som är rätt tungrodd i de miljöerna.

Windows konceptet är att avdramatisera och göra svåra administrativa saker 
"busenkla" via ett väl underbyggt och beprövat grafisk gränssnitt. Förutsätt att
man använder det korrekt och följer Microsofts rekomendationer, om inte så är du
ute på egna äventyr som kan resultera i allvarliga felfunktioner eller rent ut av
systemstopp. Kolla alltid in "Microsoft TechNet"-s sidor innan du beger dig in i något nytt
där du känner dig osäker.

Till de flesta lektionerna finns:
Labbar
Troubleshooting lab
Case scenarios

Vi rekomenderar i första hand labbarna här nedan. Finns tid så rekomenderar vi 
även att göra de tillhörande Troubleshooters och Case scenarios. 

Noteras skall att flera av Case scenarios kan ställa till problem om du gör 
flera labbar på samma maskin efteråt utan att städa efter dig om ej annat anges.

Till varje lektion finns också i slutet på boken de så kallade examens prepparna,
dessa är vid första anblick inte så aktuella för oss eftersom de riktar sig till
de som studerar inför sin certifiering, men är en utmärkt repetition.

För godkänd kurs Krävs att alla laborationsrapporter är inlämnade samt att
man presterar godkänt eller bättre på tentamen.

Labbrapporter som krävs inlämnade för godkännande:
Lab 1-14, Lab 3-33, Lab 5-22, Lab 6-25, Lab 7-8, Lab 11-19, Lab 13-11
En godkänd rapport innehåller mål och syfte med labben, vilka steg som gjordes,
eventuella problem som uppstod och hur du löste dem.
Rapporten skall lämnas in vid labbtillfälle/före eller efter lektion eller till "P-G"
Det går också utmärkt att e-posta denna direkt.

Kap 1 Introducing Microsoft Windows Server 2003 (1-3 - 1-21)
Installera din server rätt och välj rätt servertyp! En felaktig installation kan lätt 
göra en server mycket långsam, vanligt fel är tex. LDAP databas på samma disk som systemet,
den skall bo på en disk utan cashning och fillåsning.
Lab 1-14 Installing Windows server 2003 (Labbrapport 1)

Kap 2 Administering Microsoft Windows Server 2003 2-1 - 2-29
Gör det bekvämt för dig!
Lab 2-7 Building and saving Consoles
Lab 2-10 Adding a remote computer for management
Lab 2-24 Windows messenger

Kap 3 User Accounts 3-1 - 3-35
Lab 3-10 Creating and manaing user objects
Lab 3-24 Creating multiple user objects 
Lab 3-33 Managinig user profiles
Lab 3-45 Securing and troubleshooting Authentication

Kap 4 Group Accounts 4-1 - 4-22
Lab 4-7 Changing the grop type and scope
Lab 4-11 Modifying group membership
Lab 4-17 Using console command "LDIFDE" to manage group accounts in LDAP

Kap 5 Computer Accounts 5-1 - 5-29
Lab 5-15 Managing computer accounts
Lab 5-22 Troubleshooting computer accounts

Kap 6 Files and Folders 6-1 - 6-55
Lab 6-25 Configuring File System Permissions
Lab 6-35 Auditing File System Access
Lab 6-45 Administering IIS

Kap 7 Backing up data 7-1 - 7-42
Klart viktigaste kapitlet, ett system med NTFS som får problem
brukar oftast vara förlorat eller vara mycket omfattande att återställa
med de verktyg som finns, Backups är klart bästa metoden. 
Erfarenheterna säger att du SKALL köra backup på viktig data!
Lab 7-8 Performing differnt backup types
Lab 7-16 Restoring data
Lab 7-33 Advanced backup and restore

Kap 8 Printers 8-1 - 8-44
Innan du installerar en skrivare, se verkligen till att det finns
stöd för skrivaren fullt ut, inte bara i servern utan även för alla
anslutande klienter! Klar stor felkälla ute i livet, mestadels problem med
rättigheterna för utskriftsköer och inkompatibla divers!
Lab 8-9 Installing and configuring printers
Lab 8-25 Advanced printer configuration and management
Lab 8-35 Troubleshooting printers

Kap 9 Maintaining the Operating system 9-1 - 9-40
Vilka faror finns vid uppdateringar?
Kolla in och prova SUS & SP:s Vilka service packs är gällande?
Case scenario 9-34

Kap 10 Managing Hardware Devices and Drivers 10-1 - 10-23
Lab 10-7 Installing device drivers
Lab 10-14 Configuring devices

Kap 11 Managing Microsoft Windows Server 2003 Disk Storage 11-1 - 11-50
Korrekt planerade diskar ökar din servers prestanda vesäntligt!
Lab 11-19 Configuring disks and volumes
Lab 11-29 Implementing disk quotas
Lab 11-40 Planning RAID configuration (endast om vi kan få tag på diskar)

Kap 12 Monitoring Microsoft Windows Server 2003 12-1 - 12-34
Klart svåraste i verkligheten som all annan preventiv verksamhet! 
Som att lära sig spela fotboll eller piano. Kräver övning och erfarenhet för 
att kunna nyttjas fullt ut.
Lab 12-6 Event monitor
Lab 12-16 Using the performance console
Lab 12-23 Task manager
Lab 12-29 WMI data from even viewer

Kap 13 Recovering from system failure 13-1 - 13-17
Lab 13-11 Recovering from system failure

==========================================================================
Självstudier & Fördjupningar:
Kap 13 Recovering from System Failure 13-1 - 13-17
Kap 14 Managing and Maintaining Physical and Logical Devices 14-3 - 14-39
Kap 15 Managing Users, Computers and Gropus 15-1 - 15-38
Kap 16 Managing and Maintaining Access to Resources 16-1 - 16-25
Kap 17 Managing and Maintaining a Server Enviroment 17-1 - 17-58
Kap 18 Managing and Implementing Disaster recovery 18-1 - 18-40